Tin tức

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

28/09/2020

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT HIỆP ĐỊNH  CPTPP VÀ EVFTA

Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương

Cơ quan phối hợp: Trung tâm hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP Hồ Chí Minh và Sở Công Thương một số tỉnh, thành phía Nam[1]

Thời gian dự kiến: 02 ngày 20-21 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Ramana Sài Gòn, số 323 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

NGÀY 1: TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP

Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020

PHIÊN SÁNG: TẬP HUẤN CAM KẾT VỀ THUẾ, CAM KẾT VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ VÀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CPTPP

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 – 08h45

Phát biểu khai mạc Khóa tập huấn

- Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương;

- Lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế TP Hồ Chí Minh

8h45 – 9h30

Giới thiệu các nguyên tắc chung, hình thức, mô hình xóa bỏ thuế quan trong Hiệp định CPTPP và cách thức tra cứu biểu thuế của các nước CPTPP

Bà Nguyễn Sơn Trà, Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

9h30 – 10h15

Giới thiệu các cam kết chính về quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP

Ông Vũ Hùng Thịnh – Phó Trưởng phòng xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

10h15 – 10h30

Nghỉ giải lao

10h30 – 11h15

 

Giới thiệu tình huống thực tế và cách thức tiếp cận thị trường một số nước CPTPP một cách hiệu quả (tập trung vào các thị trường mà Việt Nam chưa có FTA)

Ông Phan Quang Nghĩa – Đại diện phòng Châu Âu, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

11h15 – 12h00

Phiên thảo luận, hỏi đáp và giải thích các nội dung về cam kết thuế, cam kết quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP và tiếp cận thị trường các nước CPTPP

Khách mời Đối thoại:

Bà Nguyễn Sơn Trà, Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

Ông Vũ Hùng Thịnh – Phó Trưởng phòng xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

- Ông Phan Quang Nghĩa – Đại diện phòng Châu Âu, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

Điều phối viên: Bà Hồ Ngọc Linh, Phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

PHIÊN CHIỀU: TẬP HUẤN CAM KẾT VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP

13h00-13h30

Đăng ký đại biểu

13h30 – 14h15

Giới thiệu các nghĩa vụ cơ bản về dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định CPTPP

Đại diện phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

14h15 – 15h00

Giới thiệu cam kết liên quan tới khuyến khích và bảo hộ đầu tư của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP

Đại diện phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 16h00

Hướng dẫn cấu trúc, cách đọc hiểu và tra cứu cam kết mở cửa thị trường dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định CPTPP

Đại diện phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

16h00 - 17h00

Phiên thảo luận, hỏi đáp và giải thích các nội dung về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định CPTPP theo các tình huống thực tế do các đại biểu đề xuất trong quá trình đăng ký thăm dự

Khách mời Đối thoại:

- Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

- Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư

Điều phối viên: Bà Phạm Thị Hồng Thư, phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

 

NGÀY 2: TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA

Thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020

PHIÊN SÁNG: TẬP HUẤN CAM KẾT VỀ THUẾ, CAM KẾT VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ VÀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC EU

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 – 8h35

Giới thiệu đại biểu tham dự

8h35 – 9h05

Giới thiệu các nguyên tắc chung, hình thức, mô hình xóa bỏ thuế quan trong Hiệp định EVFTA và cách thức tra cứu biểu thuế của EU

Đại diện phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

9h05 – 10h20

Giới thiệu các cam kết chính về quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định EVFTA

Ông Vũ Hùng Thịnh – Phó Trưởng phòng xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

10h20 – 10h30

Nghỉ giải lao

10h30 – 11h15

 

Giới thiệu tình huống thực tế và cách thức tiếp cận thị trường EU một cách hiệu quả.

- Ông Phan Quang Nghĩa – Đại diện phòng Châu Âu, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

11h15 – 12h00

 

 

Phiên thảo luận, hỏi đáp và giải thích các nội dung về cam kết thuế, cam kết quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA và tiếp cận thị trường EU

Khách mời Đối thoại:

Bà Nguyễn Sơn Trà, Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

- Ông Phan Quang Nghĩa – Đại diện phòng Châu Âu, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

- Ông Phan Quang Nghĩa – Đại diện phòng Châu Âu, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

Điều phối viên: Bà Hồ Ngọc Linh, Đại diện phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

PHIÊN CHIỀU: TẬP HUẤN CAM KẾT VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA

13h00-13h30

Đăng ký đại biểu

13h30 – 14h15

Giới thiệu các nghĩa vụ cơ bản về dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA

Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó trưởng phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

14h15 – 15h00

Giới thiệu cam kết liên quan tới khuyến khích và bảo hộ đầu tư của Việt Nam trong Hiệp định EVIPA

Đại diện phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 16h00

Hướng dẫn cấu trúc, cách đọc hiểu và tra cứu cam kết mở cửa thị trường dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA

 Đại diện phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

16h00 - 17h00

Phiên thảo luận, hỏi đáp và giải thích các nội dung về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA theo các tình huống thực tế do các đại biểu đề xuất trong quá trình đăng ký thăm dự

Khách mời Đối thoại:

- Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

- Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư

Điều phối viên: Bà Phạm Thị Hồng Thư, phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

17h00 –17h15

Phát biểu tổng kết và bế mạc


[1]TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa

Đăng ký tham dự: Quý đơn vị quan tâm đến Hội nghị xin vui lòng đăng kí tham dự trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 bằng cách truy cập theo đường link tại Đây./.

Đối tác