Tin tức

Việc thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định EVFTA

13/08/2020

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 08 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Liên quan đến các cam kết về đấu thầu trong Hiệp định EVFTA, hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện để chuẩn bị trình Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi các cam kết này.

Để đảm bảo sự tuân thủ Hiệp định EVFTA trong công tác lựa chọn nhà thầu, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm Chính phủ HIệp định EVFTA sẽ thực hiện theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Quý doanh nghiệp vui lòng tham khảo bản tóm tắt cam kết về đấu thầu của Việt Nam trong Hiệp định EVFTA được tóm tắt tại Mục Văn pháp pháp luật thực hiện (http://evfta.moit.gov.vn/?page=legal) hoặc nội dung đầy đủ Chương Mua sắm Chính phủ, Hiệp định EVFTA tại Mục Văn kiện Hiệp định (http://evfta.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=5c3ae070-26ed-4c49-b641-5c314a60ce46)./.

 

Đối tác