Hội thảo

Hội thảo "Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - Hóa giải thách thức và tận dụng cơ hội"

13/11/2019

Hội thảo "Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - Hóa giải thách thức và tận dụng cơ hội" 

Chương trình cụ thể: 

- Địa điểm: tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian: Ngày 12 tháng 11 năm 2019. 

13h00– 13h30

Đăng ký đại biểu

13h30 – 14h00

Phát biểu khai mạc

 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang

Yêu cầu: Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cần nêu rõ những khó khăn, cơ hội đối với ngành dệt may, lâm sản và điện tử của Bắc Giang gặp phải khi Việt Nam thực hiện Hiệp định EVFTA, từ đó đặt ra các yêu cầu cần các diễn giả làm rõ, giải thích hoặc tư vấn để giúp Bắc Giang nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, lâm sản và điện tử của Bắc Giang nói riêng tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA.

14h00 – 14h45

Giới thiệu tổng quan, lợi ích chiến lược của EVFTA và các khuyến nghị cho doanh nghiệp

 

Lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương (xem chi tiết tại đây) 

Yêu cầu: Cung cấp thông tin cơ bản về tổng quan, lợi ích chiến lược của Hiệp định EVFTA, nêu được mặt được và tồn tại, phân tích việc tận dụng cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc  biệt trong lĩnh vực dệt may, lâm sản và điện tử. Ngoài ra, diễn giả cần đưa ra được những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực dệt may, lâm sản và điện tử cần chú ý như xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực này, để đón đầu cơ hội khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

14h45 – 15h15

Nội dung chính về cam kết thuế trong Hiệp định EVFTA, đặc biệt là cam kết thuế đối với các mặt hàng dệt may, lâm sản, diện tử và linh kiện điện tử và một số vấn đề cần lưu ý

 

Đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương (xem chi tiết tại đây)

Yêu cầu: Giới thiệu tổng quan về cam kết thuế trong Hiệp định EVFTA, tập trung giới thiệu cụ thể về cam kết thuế nhập khẩu của EU dành cho các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng mà Bắc Giang quan tâm như dệt may, lâm sản, điện tử và linh kiện điện tử. Bài trình bày sẽ cung cấp thông tin về mức ưu đãi thuế quan nổi bật của Hiệp định EVFTA so với các FTAs mà Việt Nam là thành viên, từ đó giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhận diện được các cơ hội xuất khẩu tiềm năng cho hàng hóa của mình;

Ngoài ra, trình bày các lưu ý cho doanh nghiệp để có thể tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của Bắc Giang là dệt may, lâm sản, điện tử và linh kiện điện tử, bao gồm yêu cầu về xuất xứ, môi trường, TBT và các quy định liên quan khác của thị trường EU.

15h15 – 15h30

Nghỉ giải lao

15h30 – 16h15

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA đối với một số ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may, lâm sản và điện tử và những điều cần lưu ý

 

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương (xem chi tiết tại đây) 

Yêu cầu: Trình bày nguyên tắc cơ bản về QTXX trong Hiệp định EVFTA nói chung, đặc biệt cần chú trọng vào yêu cầu về QTXX đối với các mặt hàng mà Bắc Giang quan tâm. Ngoài ra, cần nói rõ các doanh nghiệp cần chuẩn bị gì, lưu ý gì để đáp ứng quy tắc xuất xứ. Thêm vào đó, trình bày kỹ hơn cách hiểu về quy tắc xuất xứ và đầu mối liên hệ để cung cấp thông tin hướng dẫn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về QTXX.

16h15-17h00

Đối thoại trực tiếp

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang lựa chọn hoặc chỉ định các doanh nghiệp đại diện cho từng mặt hàng mà Bắc Giang quan tâm đặt câu hỏi, vấn đề cho các diễn giả hoặc đưa ra bình luận để Hội nghị cùng thảo luận tìm giải pháp.

Đối tác