Tuyên truyền phổ biến về EVFTA

Hội nghị: “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Các cam kết quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và những điều cần lưu ý” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

14/08/2019

Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương

Cơ quan đồng chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian: Từ 8h00 – 16h45, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn, Số 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

HỘI NGHỊ VÀ ĐỐI THOẠI VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 -8h45

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị

  • Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
  • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường   

8h45 – 9h15

Tổng quan về Hiệp định EVFTA, lợi ích chiến lược và các khuyến nghị cho cộng đồng doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương

9h15 – 9h45

Các cam kết quan trọng về nông nghiệp trong Hiệp định EVFTA và cơ hội để giải quyết những khó khăn của ngành nông nghiệp (xem chi tiết tại đây) 

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Trình bày ngắn gọn, cô đọng và rõ ràng các cam kết chính liên quan đến nông nghiệp trong các lĩnh vực như thuế, thủ tục xuất nhập khẩu, trợ cấp, SPS… của cả Việt Nam và EU. Nếu có thể, so sánh được cam kết trong EVFTA với cam kết trong các Hiệp định FTA khác như CPTPP và WTO.

Căn cứ trên các cam kết trên, diễn giả đánh giá và nhận định Hiệp định EVFTA giúp xử lý những khó khăn gì cho ngành nông nghiệp, cần xác định các khó khăn chính của ngành nông nghiệp ví dụ như sức cạnh tranh thấp, khó khăn trong thu hút đầu tư để làm lớn, các khó khăn về chính sách, cơ cấu v.v.. từ đó làm rõ xem EVFTA có thể giúp giải quyết những khó khăn nào.

9h45 – 10h05

Tác động của Hiệp định EVFTA đối với công tác phòng vệ thương mại cho hàng nông sản (xem chi tiết tại đây

Đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

Nội dung: Trình bày ngắn gọn các cam kết chính về phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA và đánh giá những tác động của Hiệp định đối với việc bảo vệ lợi ích chính đáng cho hàng nông sản trong nước.

10h05 – 10h15

Nghỉ giải lao

10h15 – 10h45 

Cần phải làm gì để tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA trong ngành nông nghiệp – Góc nhìn của cơ quan Nhà nước (xem chi tiết tại đây

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Trình bày những công việc cần triển khai, xác định những khó khăn, thách thức và từ đó đề xuất giải pháp khuyến nghị từ góc độ cơ quan quản lý.

10h45 – 11h15

Cần phải làm gì để tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA trong ngành nông nghiệp – Góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Nội dung: Trình bày mong muốn hoặc suy nghĩ của doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp về EVFTA, những yêu cầu đối với Chính phủ và tự đề xuất giải pháp hay khuyến nghị cho cơ quan quản lý.

11h15 – 12h00

Đối thoại của các doanh nghiệp với các Bộ trưởng về cơ hội và thách thức cũng như hướng tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA 

Mục tiêu của phiên đối thoại: Các Bộ trưởng sẽ trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp về Hiệp định EVFTA. Các nội dung các bài trình bày ở trên sẽ là đầu vào để đại biểu tham gia đặt câu hỏi để các Bộ trưởng trả lời hoặc bình luận nhằm mang lại giá trị gia tăng quan trọng nhất của Hội nghị.

12h00 – 13h30

Nghỉ trưa 

TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT THUẾ VÀ QUY TẮC XUÁT XỨ

13h30 – 14h15

Hướng dẫn tra cứu các cam kết về thuế xuất, nhập khẩu (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương

14h15 – 15h00

Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa (xem chi tiết tại đây

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 16h30

Thực hành với bài tập tình huống

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên và Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

16h30 – 16h45

Bế mạc Hội nghị

Đăng ký tham dự: Kính mời quý Cơ quan, đơn vị gửi thông tin xác nhận tham dự về Bộ Công Thương 02 ngày trước Hội nghị qua địa chỉ email: nhungleh@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 024.2220.2245 để đăng ký tham dự. 

Đối tác