Tuyên truyền phổ biến về EVFTA

Hội nghị: “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Một số cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý” tổ chức tại Hà Nội

14/08/2019

Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương

Cơ quan đồng chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ    

Thời gian: Từ 8h00-12h00, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Số 23 Ngô Quyền, Hà Nội     

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 -8h45

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị

  • Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 

8h45 – 9h15

Tổng quan về Hiệp định EVFTA, lợi ích chiến lược và quá trình tiến tới phê chuẩn Hiệp định (xem chi tiết tại đây)   

Đại diện Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương 

9h15 – 10h00

Giới thiệu cam kêt về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định EVFTA – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

Nội dung: Trình bày các nội dung chính về cam kết SHTT của Việt Nam cũng như của EU, từ đó xác định ra các điểm có lợi cho Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng khi đi vào thực thi. Ngoài ra, diễn giả sẽ trình bày thêm về những thách thức đi kèm và đề xuất các giải pháp cần thiết để khắc phục thách thức và tận dụng cơ hội của EVFTA trong lĩnh vực SHTT.

10h00 – 10h15

Nghỉ giải lao

10h15 – 10h35

Thực thi Hiệp định EVFTA và công tác phòng chống hàng giả (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương 

Nội dung: Trình bày tác động của Hiệp định EVFTA đối với công tác phòng chống hàng giả trên thị trường nội địa (các quy định của Hiệp định sẽ mang lại những thuận lợi gì cho việc quản lý thị trường được hiệu quả hơn…).

10h35 – 11h05

Cam kết về SHTT trong Hiệp định EVFTA – Góc nhìn từ phía doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Nội dung: Căn cứ trên các cam kết về SHTT trong EVFTA, diễn giả trình bày góc nhìn về tác động của các cam kết này đối với doanh nghiệp Việt Nam (những cơ hội, thách thức và khó khăn cụ thể). Từ đó, đề xuất giải pháp cho cơ quan quản lý để xử lý các khó khăn, thách thức đó. 

11h05 – 11h45

Phiên thảo luận chủ đề “Làm gì để thực thi hiệu quả các cam kết về SHTT trong EVFTA” 

  • Đại diện Vụ CSTM đa biên, Bộ Công Thương
  • Đại diện Cục SHTT, Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Đại diện của Văn phòng TBT, Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Đại diện VCCI
  • Đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương
  • Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Mục đích của phiên thảo luận: Căn cứ trên các bài trình bày ở trên, các khách mời tham gia phiên thảo luận sẽ cùng trao đổi về cách thức để thực thi hiệu quả các cam kết về SHTT trong EVFTA. 

11h45 – 12h00

Hỏi đáp

12h00

Bế mạc Hội nghị

Đăng ký tham dự: Kính mời quý Cơ quan, đơn vị gửi thông tin xác nhận tham dự về Bộ Công Thương 02 ngày trước Hội nghị qua địa chỉ email: nhungleh@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 024.2220.2245 để đăng ký tham dự. 

Đối tác