Tuyên truyền phổ biến về EVFTA

Hội nghị “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý” tổ chức tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

14/08/2019

Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương

Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương.

Thời gian: Từ 8h00 – 16h30, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh     

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  

HỘI NGHỊ VỀ CÁC THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC LIÊN QUAN TỚI CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 -8h45

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị

  • Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
  • Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh 

8h45 – 9h15

Tổng quan về Hiệp định EVFTA, lợi ích chiến lược và các khuyến nghị cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương 

9h15 – 9h45

Vấn đề thuế quan trong Hiệp định EVFTA – những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính 

9h45 – 10h00

Tác động của Hiệp định EVFTA đối với việc tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu của hàng công nghiệp Việt Nam

Đại diện Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương 

10h00 – 10h15

Tác động của Hiệp định EVFTA đối với công tác phòng vệ thương mại cho hàng hóa Việt Nam

Đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương 

10h15 – 10h25

Nghỉ giải lao

10h25 – 10h55  

Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và những lưu ý dành cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương

Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

10h55 – 11h10

Công tác quản lý thị trường trong bối cảnh Hiệp định EVFTA có hiệu lực

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương 

11h10 – 11h25

Công tác xúc tiến thương mai để tận dụng lợi ích từ Hiệp định EVFTA

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương 

11h25 – 12h00

Tọa đàm: Cần làm gì để doanh nghiệp và chính quyền địa phương tận dụng hiệu quả cơ hội từ Hiệp định EVFTA

- Đại diện Bộ Công Thương

- Đại diện Bộ Tài chính

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Đại diện các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương và  Quảng Ninh

12h00 – 13h30

Nghỉ trưa  

TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT THUẾ, QUY TẮC XUẤT XỨ VÀ DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ

13h30 – 14h00

Hướng dẫn tra cứu các cam kết về thuế xuất, nhập khẩu  

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương 

14h00 – 14h30

Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 

14h30 – 15h00

Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư 

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương 

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 16h15

Thực hành với bài tập tình huống

 Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên và Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

16h15 – 16h30

Bế mạc Hội nghị

Đăng ký tham dự: Kính mời quý Cơ quan, đơn vị gửi thông tin xác nhận tham dự về Bộ Công Thương 02 ngày trước Hội nghị qua địa chỉ email: linhnd@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 024.2220.5420 để đăng ký tham dự. 

 

Đối tác