Hội nghị “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý” tổ chức tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương

Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương.

Thời gian: Từ 8h00 – 16h30, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh     

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  

HỘI NGHỊ VỀ CÁC THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC LIÊN QUAN TỚI CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 -8h45

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị

 • Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
 • Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh 

8h45 – 9h15

Tổng quan về Hiệp định EVFTA, lợi ích chiến lược và các khuyến nghị cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương 

9h15 – 9h45

Vấn đề thuế quan trong Hiệp định EVFTA – những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính 

9h45 – 10h00

Tác động của Hiệp định EVFTA đối với việc tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu của hàng công nghiệp Việt Nam

Đại diện Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương 

10h00 – 10h15

Tác động của Hiệp định EVFTA đối với công tác phòng vệ thương mại cho hàng hóa Việt Nam

Đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương 

10h15 – 10h25

Nghỉ giải lao

10h25 – 10h55  

Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và những lưu ý dành cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương

Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

10h55 – 11h10

Công tác quản lý thị trường trong bối cảnh Hiệp định EVFTA có hiệu lực

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương 

11h10 – 11h25

Công tác xúc tiến thương mai để tận dụng lợi ích từ Hiệp định EVFTA

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương 

11h25 – 12h00

Tọa đàm: Cần làm gì để doanh nghiệp và chính quyền địa phương tận dụng hiệu quả cơ hội từ Hiệp định EVFTA

- Đại diện Bộ Công Thương

- Đại diện Bộ Tài chính

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Đại diện các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương và  Quảng Ninh

12h00 – 13h30

Nghỉ trưa  

TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT THUẾ, QUY TẮC XUẤT XỨ VÀ DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ

13h30 – 14h00

Hướng dẫn tra cứu các cam kết về thuế xuất, nhập khẩu  

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương 

14h00 – 14h30

Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương 

14h30 – 15h00

Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư 

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương 

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 16h15

Thực hành với bài tập tình huống

 Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên và Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

16h15 – 16h30

Bế mạc Hội nghị

Đăng ký tham dự: Kính mời quý Cơ quan, đơn vị gửi thông tin xác nhận tham dự về Bộ Công Thương 02 ngày trước Hội nghị qua địa chỉ email: linhnd@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 024.2220.5420 để đăng ký tham dự. 

 


Hội nghị: “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Một số cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý” tổ chức tại Hà Nội

Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương

Cơ quan đồng chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ    

Thời gian: Từ 8h00-12h00, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Số 23 Ngô Quyền, Hà Nội     

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 -8h45

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị

 • Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
 • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 

8h45 – 9h15

Tổng quan về Hiệp định EVFTA, lợi ích chiến lược và quá trình tiến tới phê chuẩn Hiệp định (xem chi tiết tại đây)   

Đại diện Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương 

9h15 – 10h00

Giới thiệu cam kêt về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định EVFTA – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

Nội dung: Trình bày các nội dung chính về cam kết SHTT của Việt Nam cũng như của EU, từ đó xác định ra các điểm có lợi cho Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng khi đi vào thực thi. Ngoài ra, diễn giả sẽ trình bày thêm về những thách thức đi kèm và đề xuất các giải pháp cần thiết để khắc phục thách thức và tận dụng cơ hội của EVFTA trong lĩnh vực SHTT.

10h00 – 10h15

Nghỉ giải lao

10h15 – 10h35

Thực thi Hiệp định EVFTA và công tác phòng chống hàng giả (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương 

Nội dung: Trình bày tác động của Hiệp định EVFTA đối với công tác phòng chống hàng giả trên thị trường nội địa (các quy định của Hiệp định sẽ mang lại những thuận lợi gì cho việc quản lý thị trường được hiệu quả hơn…).

10h35 – 11h05

Cam kết về SHTT trong Hiệp định EVFTA – Góc nhìn từ phía doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Nội dung: Căn cứ trên các cam kết về SHTT trong EVFTA, diễn giả trình bày góc nhìn về tác động của các cam kết này đối với doanh nghiệp Việt Nam (những cơ hội, thách thức và khó khăn cụ thể). Từ đó, đề xuất giải pháp cho cơ quan quản lý để xử lý các khó khăn, thách thức đó. 

11h05 – 11h45

Phiên thảo luận chủ đề “Làm gì để thực thi hiệu quả các cam kết về SHTT trong EVFTA” 

 • Đại diện Vụ CSTM đa biên, Bộ Công Thương
 • Đại diện Cục SHTT, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Đại diện của Văn phòng TBT, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Đại diện VCCI
 • Đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương
 • Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Mục đích của phiên thảo luận: Căn cứ trên các bài trình bày ở trên, các khách mời tham gia phiên thảo luận sẽ cùng trao đổi về cách thức để thực thi hiệu quả các cam kết về SHTT trong EVFTA. 

11h45 – 12h00

Hỏi đáp

12h00

Bế mạc Hội nghị

Đăng ký tham dự: Kính mời quý Cơ quan, đơn vị gửi thông tin xác nhận tham dự về Bộ Công Thương 02 ngày trước Hội nghị qua địa chỉ email: nhungleh@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 024.2220.2245 để đăng ký tham dự. 


Hội nghị: “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU: Các cam kết quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và những điều cần lưu ý” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương

Cơ quan đồng chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian: Từ 8h00 – 16h45, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Rex Sài Gòn, Số 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

HỘI NGHỊ VÀ ĐỐI THOẠI VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 -8h45

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị

 • Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường   

8h45 – 9h15

Tổng quan về Hiệp định EVFTA, lợi ích chiến lược và các khuyến nghị cho cộng đồng doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương

9h15 – 9h45

Các cam kết quan trọng về nông nghiệp trong Hiệp định EVFTA và cơ hội để giải quyết những khó khăn của ngành nông nghiệp (xem chi tiết tại đây) 

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Trình bày ngắn gọn, cô đọng và rõ ràng các cam kết chính liên quan đến nông nghiệp trong các lĩnh vực như thuế, thủ tục xuất nhập khẩu, trợ cấp, SPS… của cả Việt Nam và EU. Nếu có thể, so sánh được cam kết trong EVFTA với cam kết trong các Hiệp định FTA khác như CPTPP và WTO.

Căn cứ trên các cam kết trên, diễn giả đánh giá và nhận định Hiệp định EVFTA giúp xử lý những khó khăn gì cho ngành nông nghiệp, cần xác định các khó khăn chính của ngành nông nghiệp ví dụ như sức cạnh tranh thấp, khó khăn trong thu hút đầu tư để làm lớn, các khó khăn về chính sách, cơ cấu v.v.. từ đó làm rõ xem EVFTA có thể giúp giải quyết những khó khăn nào.

9h45 – 10h05

Tác động của Hiệp định EVFTA đối với công tác phòng vệ thương mại cho hàng nông sản (xem chi tiết tại đây

Đại diện Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

Nội dung: Trình bày ngắn gọn các cam kết chính về phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA và đánh giá những tác động của Hiệp định đối với việc bảo vệ lợi ích chính đáng cho hàng nông sản trong nước.

10h05 – 10h15

Nghỉ giải lao

10h15 – 10h45 

Cần phải làm gì để tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA trong ngành nông nghiệp – Góc nhìn của cơ quan Nhà nước (xem chi tiết tại đây

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung: Trình bày những công việc cần triển khai, xác định những khó khăn, thách thức và từ đó đề xuất giải pháp khuyến nghị từ góc độ cơ quan quản lý.

10h45 – 11h15

Cần phải làm gì để tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA trong ngành nông nghiệp – Góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Nội dung: Trình bày mong muốn hoặc suy nghĩ của doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp về EVFTA, những yêu cầu đối với Chính phủ và tự đề xuất giải pháp hay khuyến nghị cho cơ quan quản lý.

11h15 – 12h00

Đối thoại của các doanh nghiệp với các Bộ trưởng về cơ hội và thách thức cũng như hướng tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA 

Mục tiêu của phiên đối thoại: Các Bộ trưởng sẽ trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp về Hiệp định EVFTA. Các nội dung các bài trình bày ở trên sẽ là đầu vào để đại biểu tham gia đặt câu hỏi để các Bộ trưởng trả lời hoặc bình luận nhằm mang lại giá trị gia tăng quan trọng nhất của Hội nghị.

12h00 – 13h30

Nghỉ trưa 

TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT THUẾ VÀ QUY TẮC XUÁT XỨ

13h30 – 14h15

Hướng dẫn tra cứu các cam kết về thuế xuất, nhập khẩu (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương

14h15 – 15h00

Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa (xem chi tiết tại đây

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15 – 16h30

Thực hành với bài tập tình huống

Đại diện Vụ Chính sách Thương mại Đa biên và Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

16h30 – 16h45

Bế mạc Hội nghị

Đăng ký tham dự: Kính mời quý Cơ quan, đơn vị gửi thông tin xác nhận tham dự về Bộ Công Thương 02 ngày trước Hội nghị qua địa chỉ email: nhungleh@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 024.2220.2245 để đăng ký tham dự. 


Đối thoại về Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU: Cơ hội cho các doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

     - Thời gian:  Thứ Hai, ngày 01 tháng 7 năm 2019

- Địa điểm:   Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian

Nội dung

8h00 – 8h30

Đón tiếp đại biểu

8h30 – 8h35

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

8h35 – 8h45

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

8h45 – 8h55

Phát biểu của Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmström

8h55 – 9h00

Phát biểu của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc

9h00 – 9h30

Phiên thảo luận với sự tham gia của:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

- Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmström

- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Nicolas Audier

9h30 –10h00

Phiên hỏi đáp

 

- Thành phần tham dự (theo giấy mời): Đại diện các Bộ, ngành có liên quan, các Hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và EU.

- Đăng ký tham dự: Kính mời quý Cơ quan, đơn vị gửi thông tin xác nhận tham dự Tọa đàm về Bộ Công Thương trước ngày 28 tháng 6 năm 2019 qua địa chỉ email: ngocld@moit.gov.vn hoặc điện thoại: 024.2220.5420.

Trân trọng./.


Đối tác