Tin tức

Thực thi quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA

31/12/2020 - Từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào ngày 01 tháng 8 năm 2020, mặc dù diễn biến dịch bệnh tại EU và các nước trên thế giới rất phức tạp, nhưng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU vẫn liên tục ghi nhận mức tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU các tháng 8, 9, 10/2020 lần lượt đạt 3,25 tỷ USD, 3,07 tỷ USD và 3,3 tỷ USD, tăng 4,2%, 8,7% và 6,3% so với cùng kỳ năm 2019.

LỄ KHAI TRƯƠNG CỔNG THÔNG TIN VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTAP)

23/12/2020 - Để giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Cổng Thông tin điện tử về FTA (FTAP) với tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác thương mại và tổ chức quốc tế quan tâm.

Đối tác